V procese výroby bryndze, pri spracovávaní ovčej hrudky sa premnožujú „dobré“ mliečne baktérie. Produkujú látky podobné antibiotikám, rôznym kyselinám, ktoré zabíjajú choroboplodné baktérie. Zabraňujú rozmnožovaniu rizikových plesní vylučujúcich jedy aflatoxíny.