Ovčiarstvo

do roku 1948

Ovčiarstvo

Pasenie oviec. Zdroj: Ladislav Bercz.

Pasenie oviec. Zdroj: Ladislav Bercz.

Bez oviec by nebolo ani bryndze. Ovca bola pre obyvateľov okresu Zvolen, najmä lazníkov mimoriadne dôležité hospodárske zviera. Poskytovala mlieko ako prvotnú, ale aj druhotnú surovinu, ďalej mäso a vlnu. V rámci regiónu stredného Pohronia vieme vymedziť dve hlavné oblasti chovu oviec – Podpoľanie a Pliešovskú kotlinu. Rozšírené boli dva druhy – cigajské a valašské plemeno.Ovčiarstvo na Podpoľaní sa datuje už do obdobia 15. – 16. storočia a súvisí najmä s valaskou kolonizáciou. ,,Chov oviec sa rozšíril najmä od začiatku 18. storočia, keď boli okolité hory zväčša vyrúbané a získali sa aj pasienky. Ich počet sa odhaduje na 50 – 60 tisíc. Chov oviec bol dovtedy výhodný, dokiaľ bolo možné vyrobenú bryndzu vyvážať vo väčšej miere za hranice regiónu a dokiaľ cena vlny bola primerane platená. Zmenšený odbyt ovčieho syra ako aj nízke ceny vlny mali za následok pochopiteľne zmenšovanie počtu chovu oviec.“

Nakoľko v malom regióne Podpoľania pôsobilo niekoľko výrobcov bryndze, vytváral sa silný tlak na potrebu stálosti dodávateľov. Medzi bryndziarmi existovala dohoda na základe ktorej mali pri výkupe mlieka rozdelený región na rajóny – obvody. Väčšina rešpektovala tieto dohody, no podľa zvolenského bryndziara Gejzu Blüha to nebolo vždy tak: ,,Nekalé spôsoby praktizovali niektorí bryndziari pri nákupe surového hrudkového syra. Dávali veľké preddavky na ovce a na syr, či zaplatili také nemožné ceny, ktoré boli skoro nerentabilné. Často dávali dodávateľom oldomáše a či sami sa s dodávateľmi zabávali pri nápojoch a alkohole. Podobné neblahé zákroky zapríčinili, že len niektorí bryndziari získali dodávateľov kvalitného hrudkového ovčieho syra.“

Ovčiarstvo sa ako základný predpoklad bryndziarstva sa v rokoch 1918 – 1948 nachádzalo vo veľkej kríze. Už od začiatku 20. storočia bol prítomný trvalý trend poklesu počtu chovaných oviec. Vojnové udalosti dvoch svetových konfliktov a s tým súvisiace rozsiahle rekvirovanie viacerých armád, najmä v rokoch 1944 – 1945 prispeli k rapídnej devastácii počtu oviec. Kým v roku 1911 bolo na území Slovenska chovaných takmer milión oviec, v roku 1930 to bol len necelý pól milión a v roku 1945 len 276 tisíc oviec.

Existovala snaha systematicky a funkčne riešiť tento problém. Zasadnutie Národohospodárskej župy Stredoslovenskej vo Zvolene v októbri 1933 vymedzilo štyri hlavné problémové oblasti v chove oviec: nízke ceny za kvalitnú vlnu, nízke ceny za mliečne výrobky, redukcia odbytu do Rakúska a Maďarska, zredukovanie rozlohy pastvín.

Vývoj počtu oviec v okrese Zvolen a vo veľkých obciach

1928 1934 1936 1943
OKRES ZVOLEN 18 685 15 641 17 604 12 227
DETVA 2416 2511 2395 1818
DOBRÁ NIVA 739 1038 418 775
HRIŇOVÁ 850 776 776 1179
OČOVÁ 895 936 1028 856
PLIEŠOVCE 5513 1204 3613 2554

Máte zaujímavosť o bryndziarstve, alebo ovčiarstve.

Ak máte zaujímavú informáciu o bryndziarstve, alebo ovčiarstve tak sa s nami o ňu podelte.